»Drakenberg Sjölin«

ALLT BÖRJADE NÄR .. Andrea Drakenberg och Ellen Sjölin träffades 2000 , då de bodde och arbetade i New York City. De älskade båda staden pulsen men upptäckte också en gemensam längtan efter den skandinaviska naturens orörda elegans. Det var inte förrän många år senare 2009, då Andrea Drakenberg hade fullgjort sin examen i silversmed och smyckedesign på Konstfacks högskola för konst, hantverk och design och Ellen Sjölin hade en magisterexamen i ekonomi från Linköpings universitet, att de bestämde sig för att fånga den nordiska väsen och göra den bärbar.


logotyp
logotyp Drakenberg Sjölin